• Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • RSS
  • Sitemap
Call: 011 - 41587955 / 41587966 Email: [email protected]
[email protected]
Rail Programme Tour

Tour Code: 1186
Duration: 17 Nights / 18 Days
Route:  DELHI – JAISALMER – JODHPUR – UDAIPUR – JAIPUR – AGRA- VARANASI (BANARAS) – KATHMANDU – DELHI

North India by Rail

Tour Code: 1187
Duration: 10 Nights / 11 Days
Route: Delhi – Jaisalmer – Osian – Jodhpur – Ranakpur – Udaipur – Jaipur – Fatehpur Sikhri – Agra – Delhi

Nepal And North India Tour

Tour Code: 1188
Duration: 17 Nights & 18 Days
Route:  Delhi – Jaisalmer – Jodhpur – Udaipur – Jaipur – Agra – Varanasi – Kathmandu – Delhi

North India and Central Tour

Tour Code: 1189
Duration: 10 Nights & 11 Days
Route: Delhi – Jaipur – Agra – Gwalior – Khajuraho – Varanasi – Delhi

Hill Station Tour of Ooty

Tour Code: 1190
Duration: 09 Days / 08 Nights
Route: Chennai – Ooty – Mysore – Bangalore

Footsteps of Buddha Temple Tour by Train

Tour Code: 1191
Duration: 12 Nights / 13 Days
Route: Delhi – Agra – Gonda – Sravasti – Lumbini – Kushinagar – Vaishalai – Patna – Bodhgaya – Varanasi

Deccan Odyssey Tour

Tour Code: 1192
Duration: 08 Days / 07 Nights
Route: Mumbai – Ratnagiri – Sindhudurg – Tarkarli Backwaters – Dhamapur Village – Goa – Kolhapur – Pune – Aurangabad – Ellora Caves – Jalgaon – Ajanta Caves – Nasik – Mumbai

Buddhist Pilgrimage Tour

Tour Code: 1193
Duration: 10 Nights / 11 Days
Route: Delhi – Agra – Varanasi – Sarnath – Varanasi – Bodhgaya – Rajgir – Nalanda – Patna – Vaishali – Kushinagar – Lumbini – Sravasti – Sahet & Mahet – Lucknow – Delhi

South India by Rail

Tour Code: 1062
Duration: 08 Days / 07 Nights
Route: Mumbai-Bangalore-Mysore-Chennai

North India by Rail

Tour Code: 1061
Duration: 08 Days / 07 Nights
Route: Delhi-Agra-Jaipur-Mumbai

Deccan Odyssey

Tour Code: 1044
Duration: 08 Days / 07 Nights
Route: Mumbai-Jaigadh-Ganapatipule-Ratnagiri-Bhatye Beach-Sindhurdurg-Tarkaarli-Sawantwadi-Goa-Pune-Aurangabad-Ellora-Jalgaon-Ajanta-Nashik-Mumbai

The Royal Orient

Tour Code: 1044
Duration: 08 Days / 07 Nights
Route: Delhi-Chittaurgarh-Udaipur-Mehsana-Ahmedabad-Sasangir-Delwada-Palitana-Sarkhej-Udaipur-Jaipur-Delhi

The Fairy Queen

Tour Code: 1045
Duration: 02 Days / 01 Nights
Route: Delhi-Sariska-Delhi

Palace on Wheels

Tour Code: 1043
Duration: 08 Days / 07 Nights
Route: Delhi-Jaipur-Jaisalmer-Jodhpur-Sawaimadhopur-Chittaurgarh-Udaipur-Bharatpur-Agra-Delhi

Tour Inquiry Hotel Inquiry Car Inquiry Flight Inquiry Rail Inquiry Contact
Tour Inquiry Hotel Inquiry Car Inquiry Flights Inquiry Rail Inquiry Contact